Open2Ortho - Orbeon Formulieren afdrukken m.b.v. Qweb.

Een formulier (Orbeon) is een verzameling vragen gekoppeld aan een klant of project. Een verzameling van ingevulde formulieren vormt gezamenlijk een dossier.
Praktisch is het vaak zo dat een dossier 1 op 1 gekoppeld wordt aan een order. 


Voorbeeld: Een OSA 1e levering wordt aangemaakt voor een klant. Hiervoor wordt er een order aangemaakt met de juiste product regel (wat gaan we leveren). Na aanmaak van de order kan er (automatisch) ook een project aangemaakt worden.

Een project bestaat dan uit een set van Orbeon formulieren,

- 4 delen van het NVOS protocol

- een Aanmeetformulier (leesten en opbouw)

- een productformulier (schachten en onderwerken)

Afdruk aanmaken

Voor ieder individueel formulier kun je in Open2Ortho een afdrukdefinitie maken. Deze afdruk definitie noemen we in Open2Ortho en Odoo een Qweb Rapport. Die regelt dat er een knop getoond wordt en deze ook beschikbaar is na invullen van het formulier.

Odoo • Tekst en afbeelding

Om in Open2Ortho afdrukken te maken is het noodzakelijk dat je hiervoor de juiste rechten bezit. Deze rechten zijn per versie anders, maar in versie 12 en 14 moet deze gebruiker lid zijn van groep: " Orbeon Admin" en " Bijkomende rechten / Technische mogelijkheden" . Deze laatste groep is vaak alleen voorbehouden aan systeem administrators / applicatiebeheerders. Aangezien er binnen deze rechtengroep ook andere technische zaken aangepast kunnen worden is het aan te bevelen dit ook alleen door zulke gebruikers te laten uitvoeren.

Hoe een nieuw rapport toe te voegen? Globaal bestaat het proces uit 4 stappen:

  1. Aanmaken rapportdefinitie

  2. Genereren Qweb weergave

  3. Koppelen van de afdruk aan een specifiek formulier

Aanmaken rapportdefinitie

Voor het aanmaken van een rapportdefinitie open je het formulier. Ga je naar Orbeon -> Ontwerper -> Formulier ontwerper. Zoek en vind het formulier waar je de afdruk aan wilt koppelen. Open dit in detailweergave en navigeer naar het tabblad "Rapportages". 
In dit tabblad worden alle afdrukdefinities die gekoppeld zijn getoond. Als het een nieuw formulier betraft zou dit dus leeg moeten zijn.

Klik nu op "Bewerken" om data te kunnen wijzigen / toe te voegen. In het tabblad "Rapportages" klik je op "Regel toevoegen". In het volgende scherm kun je eventueel een bestaande rapportage koppelen. (Stel je hebt een sectie die voor ieder formulier hetzelfde is, zou je dus 1 rapportage kunnen maken en deze aan ieder formulier koppelen).

Willen we echter een nieuwe toevoegen kies dan voor "Aanmaken en bewerken"


Odoo + afbeelding en tekst

In het volgende scherm worden de gegevens ingegeven van de afdruk.

Naam -> een zelf gekozen naam (meestal gelijk aan formuliernaam + versie)

Modelnaam: deze moet ALTIJD orbeon.runner zijn 

Sjabloonnaam: dit is te technische naam. vergelijkbaar met de naam echter zonder spaties en speciale leestekens.

De laatste stap in het aanmaken van de definitie is om de Qweb te genereren. Met deze functie wordt een LEGE definitie gemaakt. 

Uw rapport is klaar om verder op te bouwen. In de volgende pagina gaan we de definitie uitleggen

Odoo • Tekst en afbeelding