Maar wat met Orthomatic?

Orthomatic doet zijn ding wat het doet. En op zich doet het dat goed. 
Maar... het kent zijn beperkingen. Tijden veranderen.
De wereld veranderd steeds sneller door de opeenstapeling van technologische vooruitgang.
En hoewel we de jaren 90' ergens missen...
Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo + afbeelding en tekst
De technologische vooruitgang gaat niet afremmen
volgens experten, echter de komende 10 jaar, eerder versnellen.
Open2Ortho is daar op voorzien.
Maar we begrijpen ook dat u niet zomaar afscheid wilt nemen van het verleden.
meer over de interface


Daarom hebben we het mogelijk gemaakt dat Open2Ortho kan gekoppeld worden aan Orthomatic.
Orthomatic is daarbij leidend en Open2Ortho vult de zaken aan die niet aanwezig zijn.
Nadien kan u steeds beslissen om volledig over te gaan. Of niet. Wij geloven in vrijheid van keuze.

Open2Ortho vult aan of neemt over. U beslist.

Wilt u dit graag in detail bespreken? Graag.
We helpen u graag het verschil te zien tussen deze 2 werelden en bouwen samen met u een brug naar de vooruitgang.

Vergelijk zelf.

  
Feature Open2Ortho Orthomatic / Documatic / *
 = Standaard
Interface
Platform onafhankelijk, web responsive, desktop, mobiel, IOS, Android, industrieël
Windows / Desktop

** = Community module (gratis)
Cloud mogelijk V (via terminal server)
T ** = In ontwikkeling Database Open Source Betaald
Server Linux (Open Source) Windows
Email integratie    
Clienten
Portaal voor aanmeters  (optie)
Agenda / Spreekuur
Afspraak uitnodigingen en herinneringen
Projecten / Dossiers
Taken / acties
Document management  (Beperkt)
Klantenportaal  (optie)
Digitale formulieren  (vast)
Eigen formulierem
COV Vecozo T **
Administratie
Order en offertes
Prijslijsten
Digitaal ondertekenen
Order sjablonen
Abonnementen verkoop
Abonnementen inkoop
Volledige NL Boekhoud module
Uren- en aanwezigheidsregistratie
Kassa / Point of sale
Inkoopadministratie
Importeren van leveranciersprijzen
Aanmaken declaraties Vecozo
Autom. indienen declaraties Vecozo
Online Website
Webshop
Online Modellenboek
Geautomatiseerde acties
Automatische productie en project
Import en Export functies
HR
HR module
HR Verlofregistratie
HR Beoordelingen
HR Werving en selectie
Productie
Automatische productie aanmaken
Werkorders, tijdsregistratie
Digitale werkorders, Shopfloor control
Flexibele stuklijsten
Aanvullend
Reparatie/Correctie module incl facturatie
Koppeling met Voip centrale **
Enquetes (klanten / intern)
Export (xml) voor Exact  
Machinepark beheer
Bulk emails naar relaties
API  (Beperkt)
Bestaande Koppelngen Orthomatic
App store met meer applicaties
Maatwerk mogelijk?  (Beperkt)
Alles in één prijs
Voor iedere module / functie betalen

Open2Ortho of ....? Beiden hebben hun plaats.
Wilt u meer weten welke voordelen, en nadelen, elk hebben? We staan ter beschikking.
We helpen u graag het verschil te zien tussen deze 2 werelden en bouwen samen met u een brug naar de vooruitgang.