Productie planning - Open2Ortho

Integreer uw orders in MRP

Integratie tussen uw dossier en zorgplan is met Open2Ortho eenvoudig te realiseren. Dit is een van de grootste voordelen bij het gebruik van een ERP systeem. Is er data vastgelegd op een plek, dan zijn deze gegevens altijd op te roepen en in te zien op die plekken waar de medewerkers dit nodig hebben. De gegevens hoeft u dan niet meer af te drukken en in een map te stoppen. Het digitaal invullen en opslaan is in dit geval voldoende.

Zo ook is er een integratie van uw zorgplannen en formulieren met de productieplanning en registratie. Produceert u uw schoenen (gedeeltelijk) in eigen beheer dan kan een integratie met MRP van toegevoegde waarde zijn. 


Bij het definiëren van uw producten maakt u ook een stuklijst aan. Hier koppelt u, of maakt u een nieuwe productieroute. De productieroute bepaalt de stappen in uw proces. Wilt u ook voorraden van uw grondstoffen beheren dan koppelt u aan uw stuklijst ook de benodigde materialen.

De routing bestaat in ons voorbeeld uit de volgende stappen

Leesten maken
Supplementen maken
Folie passchoenen maken
Passen en corrigeren
Patronen maken Schachten
Stikken
Oppennen
Onderwerk
Eindcontrole en uitleesten

#
#


Aan iedere activiteit (component) van de routing kunt u diverse zaken koppelen. Allereerst natuurlijk de afdeling die verantwoordelijk is. Odoo noemt dit een werkplek.


Ook de benodigde tijd is in te stellen voor deze activiteit. Aangezien er later ook een registratie mogelijk is d.m.v. een start-stop functie is er hier ook te kiezen voor een gemiddelde tijd. Dan wordt de calculatie altijd aangepast o.b.v. de historie. 

Voor iedere activiteit is er ook een standaard werkinstructie toe te voegen. De medewerker ziet deze later altijd als eerste in zijn scherm. De instructie is voor algemene zaken en heeft geen toepassing op het ontworpen product.


Wanneer u de stuklijst aan het product heeft gekoppeld dan bent u klaar om uw orders te maken en te plannen. Door de integratie met de verkoop, is dit heel eenvoudig. U plaats op een verkooporder het juiste product. Na het bevestigen van de order wordt er automatisch een productieorder gemaakt om het hulpmiddel te produceren.

Natuurlijk kunt u zelf nadien nog zaken aanpassen, zoals datums en algemene informatie.


dashboard voor productie

Alle opdrachten die u aanmaakt worden in verschillende werkopdrachten opgesplitst; precies zoals u heeft gespecificeerd in de routing. De werkopdrachten worden aan de afdeling aangeboden via een dashboard. De medewerker kan nu eenvoudig zien welke opdracht als eerste uitgevoerd zou moeten worden.

Door op de werkbon te klikken opent zich een scherm waarin de medewerker alle relevante informatie digitaal kan inzien.Allereerst natuurlijk de algemene gegevens, zoals klantnaam en leestnummer. maar ook alle technische details van de opdracht. Koppel eenmalig het juiste productieformulier aan de productieorder en uw medewerkers zien op ieder moment de juiste informatie. 

Algemene instructie

Hierin kunt u instructies vastleggen, maar ook procedures en aandachtspunten. Door deze binnen de route te wijzigen worden op de werkvloer ook meteen alle documenten gewijzigd.

Uw orbeon formulier gekoppeld.. Heeft u aan uw productieorder ook uw dossier formulier gekoppeld dan kunnen uw medewerkers dit ook meteen inzien. 

Door op de werkbon te klikken opent zich een scherm waarin de medewerker alle relevante informatie digitaal kan inzien.Allereerst natuurlijk de algemene gegevens, zoals klantnaam en leestnummer. maar ook alle technische details van de opdracht. Koppel eenmalig het juiste productieformulier aan de productieorder en uw medewerkers zien op ieder moment de juiste informatie. 

Graag laten wij u zien hoe u met Open2Ortho heel veel tijd kunt besparen.

Klik op de knop om meteen een demo aan te vragen.

Bellen mag natuurlijk ook via 085 - 002 0265