Spreekuur planning

Beschikbaarheid en planning

In Open2Ortho kunt u vanaf nu gebruik maken van onze module voor planning van spreekuren. Voor uw bedrijfsvoering is de planning hiervan cruciaal en vanaf nu kunt u dit volledig digitaal plannen.

Voor deze planning maken we gebruik van resources die reeds in Odoo te gebruiken zijn. Aan deze resources koppelen we werktijden. Deze werktijden definiëren de beschikbaarheid.

Vervolgens hebben we de standaard agenda weergave in Odoo aangepast om deze beschikbaarheid in de agenda te tonen.

Allereerst bepaalt u de spreekuren en gekoppelde werktijden (beschikbaarheid). Vanuit het menu instellingen kunnen we een spreekuur definitie aanmaken. Deze definitie bestaat uit een naam, die u vrij kunt bepalen. Aan deze definitie worden een behandelaar een de locatie gekoppeld.

Een spreekuur is dus feitelijk een combinatie van behandelaar en locatie.
Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo + afbeelding en tekst
Vervolgens kunt u in de agenda de beschikbaarheid zien.

A:
De kolom toont per spreekuur de dagen/week
B:
Een witte achtergrond geeft aan dat er beschikbaarheid is. Hier mogen dus afspraken gepland worden.
Een grijze achtergrond geeft aan dat er GEEN beschikbaarheid is. In de standaard instelling kunnen hier dan ook geen afspraken gemaakt worden.

Door te klikken en te slepen wordt de afspraak gemaakt en worden deze meteen aan het juiste spreekuur gekoppeld.
 
 
Voeg een bijschrift toe om de betekenis van deze afbeelding te verbeteren.