Stamgegevens

Om Open2Ortho op de juiste manier te kunnen gebruiken zullen er een aantal stamgegevens ingegeven moeten worden.

Op deze pagina laten we zie hoe u dit kunt doen per onderdeel.

Behandelaren / medewerkers

In Open2Ortho zijn behandelaren te definiëren. Dit zijn meestal ook gebruikers, maar dat is niet noodzakelijk. Om de behandelaren in te zien en wijzigingen aan te brengen gaat u naar het menu "Werknemers". In dit scherm vind u alle Werknemers die bekend zijn in Open2Ortho. Een werknemer kan een behandelaar zijn, maar ook een administratief medewerker is hier aan te maken. Klik op "Aanmaken" om een nieuwe werknemer toe te voegen. In de stamkaart kunt u verschillende zaken toekennen en op deze manier de werknemer te voorzien van de informatie die u nodig acht. 
Belangrijk zijn de tabbladen "Personeelsbeheer instellingen" en "Vektis informatie".

Bij de personeelsbeheer instellingen kunt u de werknemer aan een gebruiker koppelen. Dit is van belang voor de automatische verwerking van gegeven in Open2Ortho. Is er nog geen gebruiker aangemaakt kunt u dit meteen doen door de functie aanmaken en bewerken te gebruiken. LET OP! Staat de mailserver aan binnen Open2Ortho zal de gebruiker na aanmaken meteen een mail ontvangen om zich aan te melden en een wachtwoord in te geven. Wilt u dit niet geeft u dan in het veld login/email geen e-mail adres in maar een algemene gebruikersnaam.

In het tabblad Vektis kunt u aangeven dat de werknemer een behandelaar is en vervolgens ook de BIG code ingeven (indien van toepassing)


Artsen / Verwijzers

In Open2Ortho zijn artsen te definiëren. Ga naar menu Open2Ortho -> Arts. Voor het merendeel zijn de gegevens net zo in te stellen als bij een cliënt. In tabblad "Arts Informatie" kan wel nog de specialiteiten en primaire specialiteit opgegeven worden. 

Behandelcentra en locaties.

In Open2Ortho zijn behandelcentra (gebouwen) en locaties (ruimtes) te definiëren. Ga naar menu Open2Ortho -> Behandelcentrum om deze vast te leggen. Voor de goede orde: wij gebruiken hiervoor in Odoo de magazijnen en magazijnlocaties. Het kan dus zijn zijn dat deze later voor de logistieke modules van Odoo ook gebruikt gaan worden.

Verzekeringen en verzekeraars

In Open2Ortho zijn verzekeraars en polissen te definiëren. Ga naar menu Open2Ortho -> Verzekering -> Verzekeringsbedrijf om de verschillende verzekeraars te zien en aan te maken. Binnen Open2Ortho zijn deze voor het merendeel op basis van het UZOVI registeren vooraf aangemaakt. Voor het merendeel zijn de gegevens net zo in te stellen als bij een cliënt. Voor verzekeraars zijn de gegevens gelijk. Bij het aanmaken kies de velden die ervoor zorgen dat deze relatie ook als verzekeraar wordt gezien. Bij benadering vanuit het juiste menu zullen de gegevens automatisch op de juiste manier ingevuld worden.
Ga naar menu Open2Ortho -> Verzekering -> Verzekeringspolis om de verschillende polissen te zien en aan te maken. In Open2Ortho worden standaard voor iedere verzekeraar de basispolissen toegevoegd. Aanvullende polissen kunnen toegevoegd worden wanneer noodzakelijk.

Producten en diensten

In Open2Ortho zijn producten en diensten te definiëren. Deze worden gebruikt om bij alle opdrachten, zoals o.a. verkooporders, inkooporders en reparatie opdrachten te gebruiken. Deze producten zorgen ervoor dat later de juiste zaken op de factuur terecht komen. Voor verdere verwerking van producten en diensten verwijzen wij naar de handleiding van Odoo. Producten kunnen worden ingezien en aangemaakt worden in de verschillende menu's. Al naar gelang welke modules toegevoegd zijn. In de basis installatie in ieder geval via Voorraad -> Voorraadbeheer -> Producten. 

Binnen Open2Ortho zijn er wel zaken toegevoegd t.b.v. de declaratie bij Vecozo. Deze info kan worden ingegeven op tabblad "VEKTIS". Kies hier de juiste codes die van toepassing zijn. 

Een korte beschrijving specifiek voor Open2Ortho: KLIK HIER

Meer info over de producten in Odoo: