Levertermijnen en herhaal leveringen in open2ortho

Odoo + afbeelding en tekst

Levering orders

Om de correcte levertermijnen en herhaal leveringen te kunnen berekenen zijn er een aantal instellingen in Open2Ortho van belang:

a) Berekening van de leveringen gebeurt in Open2Ortho op basis van een VERKOOPORDER en verwerkte levering.

b) Producten en definities. Een herhaaltermijn kan alleen bepaald worden wanneer er op de orderregel een product is gebruikt.

c) Berekening van de leveringen wordt in Open2Ortho kan alleen op de eerste orderregel worden berekend. Een uitgebreidere analyse is wel mogelijk, maar de gegevens getoond op de order en klant alleen op de eerste regel 

d) Berekening van de leveringen wordt in Open2Ortho gedaan aan de hand van de Werkelijke (geboekte) Datum op de order. Deze datum wordt automatisch gezet bij het verwerken (boeken) van de levering.  

Instellingen op Prijslijst

Aangezien herhaaltermijnen per contract kunnen verschillen zijn deze vastgelegd in de prijslijsten van Open2Ortho. 
Ga naar Verkoop -> Producten -> Prijslijsten.

Selecteer nu de gewenste prijslijst* en open deze om deze te bekijken / bewerken. Zoek de regel die u graag zou willen inzien. Klik op de regel om de details te kunnen zien. 

De informatie die getoond wordt bevat:

1. Prijs bij de verzekeraar en info over de geldigheid van de prijsinfo.

2. Herhaaltermijn. (zie screenshot)

*    bij gebruik van de module Producten en prijslijsten van Open2Ortho is deze informatie vooraf geïnstalleerd. Maakt u gebruik van eigen producten en prijslijsten, dan zult u deze informatie zelf moeten aanmaken / toevoegen  

Odoo + afbeelding en tekst
Odoo + afbeelding en tekst

Gegevens op cliënt en overzicht orders

Wanneer bovenstaande gegevens zijn aangemaakt zal Openortho de parameters berekenen op het basis scherm van de cliënt/patiënt en tevens op de orders.

Zoals genoemd worden alleen de geleverde orders meegenomen in de analyse.

Op cliënt is er een nieuw tabblad "Info levering". Open2Ortho berekend de LAATST geleverde order en laat zien of er herhaling mogelijk is van deze order.  Het is echter alleen mogelijk dit te doen op basis van de laatste order; wanneer een client meerdere producten van u ontvangt zijn er dus verschillende herhaaltermijnen mogelijk (per product / levering). 

Om alle details te kunnen bekijken klikt u vanuit de client op de knop "Verkopen".

Een lijst van ALLE verkooporders van client wordt geopend.
In eerste oog kunt u aan de kleur van de regel meteen informatie achterhalen. Een blauwe regel geeft aan dat de order voldoet aan de parameters van een nieuwe levering. De regel wordt blauw wanneer:

a) De herhaaltermijn van de EERSTE/PRIMAIRE orderregel wordt bepaald a.d.h.v. product en prijslijst. Als deze niet wordt gevonden is de parameter dus NULL (0). Dan zal de regel vrijwel altijd blauw zijn

b) Er wordt berekend hoeveel maanden geleden de levering heeft plaatsgevonden. Als deze na de herhaaltermijn valt, zal er een melding getoond worden.

Odoo + afbeelding en tekst

FAQ

In Open2ortho wordt de leverdatum van een verkooporder gezet op basis van de levering.

Wanneer het producten (geen diensten dus) betreft, wordt er ten tijde van het bevestigen van de verkooporder ook een levering aangemaakt voor iedere orderregel. Vanaf de order kan deze (uitgaande) levering eenvoudig worden gevonden door de 'smartbutton' levering.

Klik op de knop:


Wanneer nog niet Gereed kunt u op de knop "bevestig" klikken om de levering te verwerken. Hiermee geeft u aan dat het product geleverd is. Eventueel kunt u vanaf hier ook een pakbon afdrukken en aanbieden ter ondertekening aan de cliënt.

Na bevestiging word de levering voorzien van de datum waarop geleverd is. Ook op de verkooporder wordt deze datum vervolgens ingevuld.Hoe komt de leverdatum op de factuur terecht (en dus ook op declaratie)?

Bij het aanmaken van de factuur wordt de leverdatum (geboekte datum) overgenomen vanaf de order.

Let op! Wanneer u de levering verwerkt nadat u de factuur al gemaakt heeft, wordt de leverdatum niet overgenomen. In dat geval kunt u de leverdatum zelf invullen op de factuur.


Indien u Open2Ortho gebruikt i.c.m. orders uit Orthomatic kunnen we deze niet volledig automatisch berekenen. Wij hebben echter mogelijkheden om ook voor deze orders de juiste info te laten berekenen. Neem contact op om de opties te bespreken..