Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de www.open2bizz.nl website (de "Service") beheerd door Open2bizz ("ons", "wij" of "onze").

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang tot of gebruik van de Service.

Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan heeft u geen toegang tot de Service.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard moeten overleven beëindiging zal overleven beëindiging, inclusief, zonder beperking, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, vrijwaring en beperkingen van aansprakelijkheid.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of diensten die dat zijn zijn geen eigendom of gecontroleerd door ons. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites van derden of Diensten. Jij verder erkennen en ermee instemmen dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met gebruik van of vertrouwen op dergelijke beschikbare inhoud, goederen of diensten op of via een dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en privacybeleid te lezen beleid van een website service die u bezoekt.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Nederland, zonder rekening te houden met de conflicterende bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, zal dat niet zijn beschouwd als een afstandsverklaring van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard of niet afdwingbaar door een rechtbank, de resterende bepalingen van deze Voorwaarden blijven van kracht. Deze voorwaarden vormen het geheel overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen en vervangen eventuele voorafgaande overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de Service.

Aanpassingen

We behouden ons het recht voor om deze naar eigen goeddunken deze voorwaarden te wijzigen of te vervangen op elk moment. Als een revisie van essentieel belang is zullen we proberen deze ten minste 30 dagen vooraf aan bezoekers te melden. Wat een essentiele verandering is, zal naar eigen goeddunken bepaald worden. Door toegang te houden tot onze Service of deze te gebruiken nadat die herzieningen effectief zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Contact opnemen

Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze voorwaarden.

Mauritslaan 56
Geleen
6161HW Nederland