Een Qweb samenstellen voor Orbeon formulieren.

Een formulier afdrukken kan handig zijn om deze te verdelen in de organisatie (bijv. een productformulier in de werkplaats)

Aangezien de formulieren zelf aan te passen zijn, zal een afdrukdefinitie ook zelf gemaakt moeten worden. Voor deze functionaliteit gebruiken we de standaard rapport generator van Odoo sinds versie 8, genaamd Qweb. 

Voor de opbouw en algemene uitleg raadpleeg ook de documentatie van Odoo zelf 

Klik hier

De rapportdefinitie wordt altijd gekoppeld aan een model in Odoo. Voor Open2Ortho geld standaard dat dit vanaf orbeon.runner (een ingevuld formulier) wordt gedaan. Echter voor rapportages geldt dat het brondocument voor het formulier wordt bepaald door dit veld op de formulierdefinitie.

Ook hiervoor. In Open2Ortho is dit standaard Project (een formulier is gekoppeld aan een project).

Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo + afbeelding en tekst

Struktuur

In de afdbeelding links staat de grove struktuur van de modellen (tabellen) in Open2Ortho. De struktuur is belangrijk om te achterhalen welke velden we in het rapport kunnen en gaan gebruiken.

Voorbeeld. Als we de geboortedatum van de client willen gebruiken in het rapport gebruiken we hiervoor een van de Open2Ortho velden. Die komt dus niet uit het formulier maar is gekoppeld aan het project in Open2Ortho.

dus o.partner_id.birthdate (birthdate is de technische veldnaam)

Wil je achterhalen wat de veldnaam is? Open dan eerst Open2Ortho in de debug modus. zie hier

Open nu het scherm van bijvoorbeeld de client. Als je een veld wilt gebruiken beweeg de muisaanwijzer dan over dit veld. Een pop up scherm zal nu de informatie tonen in detail, waaronder ook de veldnaam.

Voor de ERP velden (velden uit Open2Orto) hoeven we niets speciaals te doen; alleen te verwijzen naar het juiste veld. Open2Ortho zal dan het formaat automatisch aanpassen naar leesbaar formaat.  Dit is zoals het in Open2Ortho zelf ook zal gebruiken. Voor de velden uit het formulier is dat echter anders.

Velden uit Orbeon.

Voor de velden uit Orbeon zijn er diverse functies beschikbaar. Per soort veld moeten er andere definities gemaakt worden. Als er bijvoorbeeld een "dropdown" veld gebruikt wordt, dan willen we meestal het label van de gemaakte keuze tonen in het rapport (en niet de technische waarde)
Aandachspunten:

Bij de Orbeon controls (“secties” en “velden”) in Qweb zijn de volgende vervangingen strikt noodzakelijk m.b.t. de control-naam.

1. "minteken" (-)  weglaten: voorbeeld: "primaire-behandelaar-achternaam" wordt "primairebehandelaarachternaam"

1. "punt" (.) wordt een "underscore" (_): voorbeeld: "NC.veldnaam" wordt "NC_veldnaam".


In onderstaande tabel laten we zien welke velden uit orbeon op welke manier opgeroepen moeten worden.


Soort Label Waarde Loop?
Tekst

<t t-esc="o.o_xml.form.veldnaam.label"/>
<t t-esc="o.o_xml.form.veldnaam.value"/>
Nee
Nummer Zie Tekst. Zie Tekst. Echter bij decimalen is het zinvol om het aantal te bepalen:

<t t-esc="'{0:,.2f}'.format(o.o_xml.form.veldnaam.value).replace('.', ',')" />
Nee
Datum
Zie tekst. <t t-esc="o.o_xml.form.veldnaam.value.strftime('%d-%m-%Y')"/>
Nee
Select 1 ( Dropdown, Radio) Zie tekst. technische waarde:
<t t-esc="o.o_xml.form.veldnaam.choice_value"/>
of label weergave
<t t-esc="o.o_xml.form.veldnaam.choice_label"/>
Nee
Select (Meerdere opties mogelijk) Zie tekst.
technische waarde:
<t t-esc="o.o_xml.form.veldnaam.choices_value"/>
of label weergave
<t t-esc="o.o_xml.form.veldnaam.choices_label"/>
Ja.
Met een <t t-foreach="xxx">
Voorbeelden?

Het opbouwen van een Qweb Rapport binnen Open2Ortho en Odoo is een technische aangelegenheid. Wij adviseren dit door iemand te laten uitvoeren die in ieder geval kennis heeft van HTLM, XML en Xpath technieken.

Wij staan altijd klaar voor u om u hierbij te assisteren; stuurt u eenvoudig een verzoek aan onze helpdesk

Wij geloven dat het heel zinvol is om te overwegen GEEN afdrukken te generen; tenslotte is "Paperless" beter voor mens en milieu en digitaal heeft ook als voordeel dat altijd de actuele data wordt weergegeven. Ook scheelt het tijd op de werkvloer. Open2Ortho en Formulieren zijn volledig responsive, dus werken altijd, overal en op ieder apparaat (PC, Laptop, Tablet of telefoon).

Maar wij begrijpen ook dat afdrukken soms noodzakelijk is. Daarom werken wij als Open2Bizz steeds aan het verbeteren van deze technieken en zijn we op dit moment bezig met een volledig automatisch generator op basis van een formulier. Echter heeft dit tijd en resources nodig.

Een voorbeeld van een Qweb rapport, met alle bekende technieken kunt u altijd opvragen; het betreft dan een basis formulier incl Qweb. Deze kunt u dan in uw eigen omgeving inladen ter referentie. Bel ons hiervoor (Is alleen beschikbaar voor onze klanten)